Humboldt-Universität zu Berlin - Chair of Sport Sociology

Academic Staff

Prof. Dr. Tina Nobis

Prof. Dr. Tina NobisContact Details

Phone: +49 (0)30 2093-46103
Fax: +49 (0)30 2093-46110
tina.nobis@hu-berlin.de

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Dirk Eckardt

Dirk EckardtContact Details

Phone: +49 (0)30 2093-46107
Fax: +49 (0)30 2093-46110
dirk.eckardt@hu-berlin.de

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Stefan Hansen

IMG 5194 zugeschnittenContact Details

Phone: +49 (0)30 2093-46104
Fax: +49 (0)30 2093-46110
stefan.hansen@hu-berlin.de

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sieghard Below

Dr. Sieghard BelowContact Details

Phone: +49 (0)30 2093-46033
Fax: +49 (0)30 2093-46110
sieghard.below@hu-berlin.de

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Marcel Pillath

Marcel PillathContact Details

Phone: +49 (0)30 2093-46102
Fax: +49 (0)30 2093-46110
marcel.pillath@hu-berlin.de

 

 

 

 

 

 

Anne Rübner

Anne RübnerContact Details

Phone: +49 (0)30 2093-46140
Fax: +49 (0)30 2093-46110
anne.ruebner@hu-berlin.de

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Stephan Sielschott

Dr. Stephan Sielschott

Contact Details

Phone:
Fax: +49 (0)30 2093-46110